PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 

Data execució: Desembre del 2011

Ubicació: Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. 

Descripció:

  • Subministra i col·locació d'arbusts.
  • Col.locació d'ecotravesses
  • Formació de parterres i escales.
  • Extensió de grava decorativa i escorça de pi amb malla antigerminativa.
  • Plantada d'arbrat.

 

 

 

 

UA-18096413-1