URBANITZACIÓ ENTHONE - SANT JUST DESVERN 

Data execució: Desembre del 2011

Ubicació: Sant Just Desvern 

Descripció:

 • Subministre i col.locació de més de 1.800 metres de tub tec-line gota gota.
 • Subministra i col.locació de més de 750 metres de tub cordable corrugat de 90 mm.
 • Subministra i col.locació de més de 750 metres de tub de polietilè per a reg.
 • Instal.lació i configuració del sistema de rec amb  programador electrònic, detector de pluja, campador d'aigua.
 • Aportació de 700 m3 de terra vegetal adobada.
 • Plantació de 2.500 arbusts
 • Plantació de 90 arbres
 • 400 m2 de sembra de gespa
 • Col.locació de plaques antiarrels en el perímetre dels escossels.
 • Col.locació de 500 m2 de làmina antigerminativa
 • 1.000 m2 de capa de mulch d'escorça de pi decorativa i triturada.
     

 

 

Imatges

UA-18096413-1