APARTAMENT AISTITS A ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Data execució: 2012

Ubicació: Esplugues de Llobregat 

Descripció:

  • Subministrament i plantació de 800 m2 de prat florit.
  • Subministrament i plantació de més de 400 m2 de planta arbustiva i rastrera.
  • Subministrament i plantació de 300 m2 de hedera helix.
  • Subministra i estesa de grava de riu.
  • Instal.lació de gespa artificial.
  • Plantació d'arbrat.

 

 

 

 

 

     

 

 

Imatges

UA-18096413-1