Enjardinament del parking del LIDL de SalouEnjardinament del parking del LIDL de Salou  

ENJARDINAMENT DEL PARKING DEL LIDL DE SALOU

Data d'execució: 2015

Ubicació: Salou

Descripció:

  • Aportació de graves de canto rodó
  • Sembrada de llavors gramíneas
  • Plantada de 400 arbusts i plantes
  • Plantada de arbrat

 

 

 

 

 

 

 

     

Imatges

UA-18096413-1