ENJARDINAMENT LIDL 3 MOLINOS ESPLUGUES LLOBREGAT

Data d'execució: 2019

Ubicació: Lidl 3 Molinos Esplugues de Llobregat


Descripció:

  • Subministre de 300 m3 de substrat
  • Subministre i plantacio de 14 arbres
  • Subministra i plantació de 1700 arbustos i plantes.
  • Instal·lació del sistema de reg.
  • Subministra de mulch d'escorça de pi.
  • Instal.lació de 200 m2 de gespa artificial.

 

 

 

 

 

 

     
UA-18096413-1