AÏLLAMENT DE COBERTES I COBERTES VEGETALS ENJARDINADA 

La coberta ecològica és una coberta enjardinada que a més dels avantatges pròpies de tota coberta enjardinada (regula el microclima, amorteix el soroll ambient, integra l'edifici en l'entorn, etc) té molt poc gruix, és més lleugera i requereix poc manteniment. Utilitzant les últimes tecnologies en materials per a la retenció d'aigua en cobertes enjardinades, Jardins Toti García garanteix la correcta instal lació i durabilitat. Per a això utilitzem làmines de polietilè d'alta densitat (PEAD) utilitzades en el drenatge i protecció de la impermeabilització o al reforç de ferms sobre superfícies horitzontals com làmines nodulars per retenció d'aigua en cobertes enjardinades.

Col·locació de la làmina drenant i / o retenidora 

Un cop realitzada la impermeabilització, procedirem a l'instal.lació de la coberta ecològica: 

1. Replanteig de passadissos tècnics: replantejament de la coberta per situar els passadissos tècnics, envoltant els desguassos, claraboies i altres punts singulars. Es transitarà per sobre d'aquests durant l'execució d'aquesta, així com en posteriors visites o inspeccions.

2. Retenidor: es dipositarà el producte cobrint la totalitat de la superfície. Es procurarà no transitar per sobre de la làmina nodular si aquesta no està coberta per la capa de substrat, fent ús dels passadissos tècnics destinats a aquesta finalitat. 
3. Geotèxtil: estès del geotèxtil superposant les peces i muntats per sobre de la llosa filtrant en una longitud d'uns 25 cm per poder retallar al final de l'execució de la coberta. 

4. Substrat sobre el geotèxtil: estendrem manualment la capa de substrat (mínim 6 cm). Aquesta capa conté materials rics en nutrients, capaços d'aportar l'aliment necessari a les plantes. Sobre la capa inferior del substrat, estendrem la capa superior de roques volcàniques (mín. 3 cm). És un material altament porós, capaç d'absorbir i retenir l'aigua utilitzada per les plantes. Són prou inerts per evitar en una gran part la generació espontània de plantes que podrien danyar el funcionament de la coberta.

5. Plantes: es procedirà a implantar en la capa de substrat en una quantitat d'almenys 15-20 Ud./m2. Es recomana regar la coberta una vegada acabada perquè el retenidor retingui l'aigua per primera vegada. El seu nivell de retenció d'humitat es mantindrà amb les posteriors pluges.

 

 

Col.locació primera capa geotèxtil

 

Col.locació de làmina retenedora i/o drenatje

 

 Col.locació capa geotèxtil

 

 Aportació de substrat

     
UA-18096413-1