PROTECCIÓ DE TALUSSOS

Realitzem obres de protecció de talussos d'alt grau d'inclinació amb més de 45 º. Utilitzem tant geomalles, mantes orgàniques, xarxa de fibra de coco i xarxa de yute com geocel·les de panell d'abella. Tots els sistemes nomenats són estructures per al control de l'erosió en talussos. 

• geomalles: Estructura amb matriu 100% coco i doble malla de polipropilè per al reforç de talussos i marges. Aplicacions: la geomalla és altament efectiva en la protecció contra l'erosió i retenció de la humitat en talussos, canals i terraplens.

• Xarxa de fibra de coco: malla de fibra de coco 100% biodegradable per a la protecció del sòl davant l'erosió. Aplicacions: suport d'hidrosembra, protecció davant els processos erosius en els talussos, consolidació de marges i restauració de la vegetació.

• Xarxa de yute: malla de fibra de yute biodegradable 100% per a la protecció del sòl davant l'erosió. Aplicacions: suport d'hidrosembra, protecció davant els processos erosius en talussos i marges, consolidació dels talussos amb pendents i restauració de la vegetació.

• Les geocel.les són estructures en forma de bresca amb cel entre 75 i 100 mm d'ample. L'estructura s'obre com acordió i per tant pot ser transportada i emmagatzemada amb un mínim d'espai, i posteriorment oberta a la instal creant una sèrie de cel interconnectades (els diàmetres varien entre 100 i 300 mm). Un cop expandits a la seva màxima extensió i omplerts amb sòl (o grava) l'estructura es torna inextensible i de comportament monolític, proporcionant un confinament efectiu per sòls no consolidats i prevenint el seu moviment fins i tot en talussos pronunciats, o bé davant forces d'erosió com ara les ocasionades per corrents hidràuliques. L'estructura cel·lular és per tant particularment útil en sòls àrids i rocosos, o impermeables on la vegetació és pràcticament inexistent. Les connexions de les cel·les, tenen una obertura per on drena l'aigua per la qual cosa estan hidràulicament interconnectades. L'estructura composta sòl / geocel.la té gran permeabilitat facilitant l'absorció de l'aigua durant les precipitacions de pluja per la qual cosa disminueix l'escorriment, i conseqüentment l'erosió. Utilitzant les geocel.les és possible confinar en talussos pronunciats sòl Vegetable permetent el sembrat amb alts nivells d'eficiència
 
 
Geomalla amb matriu de coco
 
 
Malla de fibra de coco 100% biodegradable per a la protecció de sols devant l'erosió.
 
Malla de fibra de yute biodegradable 100% per a la protecció de sols devant l'erosió.
 
Las geocel·les proporcionan un confinamient efectiu per a sols no consolidats
 
 
Detall de panell d'abella amb terra
     

 

 

UA-18096413-1