TRACTAMENTS FITOSANITARIS

La nostra prioritat a l'hora de realitzar tractaments és la d'emprar, sempre que sigui possible, productes biològics per combatre les plagues o malalties a tractar. Per poder fer ús d'aquests productes recomanem sempre realitzar tractaments preventius.

Tractem tota mena de malalties i plagues dels vegetals. Realitzem sempre una visita prèvia per determinar la plaga a combatre i la forma d'actuar. Cerquem la solució que sigui menys agressiva pel medi ambient, pel client, pels veïns i pels nostres treballadors. Un cop realitzat el tractament fem un seguiment exhaustiu del mateix per garantir l'èxit de l'actuació i mantenim un contacte continu amb el client per seguir l'evolució de la plaga o malaltia tractada.

 

 

     

 

 

UA-18096413-1